Duizeligheid

In het algemeen wordt onder duizeligheid verstaan:  “Het gevoel dat beleefd wordt als de relatie tot de ruimtelijke omgeving verstoord 
is.”  Wat u voelt kan per patiënt verschillen.  Het kan gaan om draaierigheid of zweverigheid. Het gevoel alsof de wereld om u heen
draait of het idee dat u zelf rond tolt. U weet soms niet meer waar u bent en kunt het gevoel hebben om te vallen. Ook kunt u last hebben
van angst, transpireren, misselijkheid en braken. Duizeligheid is een klacht die veel voorkomt. Duizeligheid komt vooral
veel voor bij mensen ouder dan 65 jaar. Maar jongeren kunnen er ook zeker last van hebben.

Duizeligheid kan vele oorzaken hebben.
Bij de helft van de patiënten was de oorzaak van de duizeligheid een aandoening van het binnenoor, waar het evenwichtsorgaan in ligt.
Bij ongeveer een derde van de patiënten was hyperventilatie de oorzaak van de duizeligheid of was dit zeer waarschijnlijk. Soms bleek er
sprake te zijn van een onderliggend longlijden (COPD). Bij een kleine groep is de ziekte van Ménière de oorzaak voor de klachten.
Soms kan een infectie van het evenwichtsorgaan en/of de evenwichtszenuw, of te wel neuritis vestibularis, de oorzaak van de
duizeligheid te zijn.

Bij een aantal patiënten lijkt de duizeligheid door andere, uiteenlopende oorzaken te kunnen worden verklaard, bijvoorbeeld door
bloeddrukproblemen of door bijwerking van medicijnen. In circa 15% van de gevallen wordt er geen duidelijke oorzaak voor de
klachten gevonden.

Wat kunnen wij voor u betekenen
De behandeling van duizeligheid hangt af van de diagnose die gesteld wordt.

•    Fysiotherapie repositiemanoeuvres. BPPD kan goed worden behandeld
met manoeuvres waarbij de losliggende ‘steentjes’  worden
‘gereponeerd’ (teruggebracht) naar de plek in het evenwichtsorgaan
waar ze oorspronkelijk vandaan komen. En waardoor u niet meer duizelig bent.
•Bij balans- en evenwichtsklachtenklachten die het
gevolg zijn van beschadiging van het evenwichtsorgaan kan
fysiotherapie mechanismen bevorderen die het herstel compenseren.
• Adviezen hoe om te gaan met uw duizeligheidsklachten

Indien wij u niet kunnen helpen zullen we overleg hebben met uw huisarts om verdere stappen te ondernemen.

Fysiotherapie nodig?

Wacht dan niet langer en neem vandaag nog vrijblijvend contact met ons op!