Nieuwe medewerker, Thomas Ritter

Wij hebben wederom een nieuwe medewerker aan ons team mogen toevoegen: Thomas Ritter. Hij is geriatriefysiotherapeut en zal vooral werken op onze locatie in zorgcentrum “De Havezate”. Wilt u een afspraak bij hem maken, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.