Hoe is de kwaliteit van fysiotherapie gewaarborgd?

Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij/zij ingeschreven staan in het wettelijke BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Hiervoor gelden bepaalde basiseisen, waaronder een diploma van de studie fysiotherapie. De titel ‘fysiotherapeut’ is wettelijk beschermd en mag dus niet door iedereen gebruikt worden. Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van fysiotherapie verder te verhogen. Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek. Ook wordt bijscholing gestimuleerd.

Wie aan alle eisen voldoet, wordt toegelaten tot het kwaliteitsregister fysiotherapie van het KNGF. Fysiotherapeuten behandelen klachten van het bewegingsapparaat en willen daarnaast een positieve bijdrage leveren aan gezond bewegen, het terugdringen van ziekteverzuim en het voorkomen van blessures. Op die manier helpt uw fysiotherapeut u om uw lichaam zo goed mogelijk functionerend te houden.

Door het KNGF erkende specialisaties zijn:

– Manuele therapie
– Sportfysiotherapie
– Bekkenfysiotherapie
– Psychosomatische fysiotherapie
– Oedeemtherapie
– Geriatrie fysiotherapie